Свържете се с нас

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля запознайте се с нашите Общите условия за ползване на сайта http://aviata.cruises/  преди да започнете да използвате нашите услуги!

Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и АВИАТА и по отношение на всички услуги, които предлагаме, включително, когато закупувате съответната услуга по телефона.
Ваше право е да не се съгласите с Общите условия. В такъв случай, моля да преустановите използването на сайта незабавно.
Ако имате въпроси относно Общите условия, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@aviata.bg . С продължаване използването на сайта, считаме, че Вие сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях.
АВИАТА запазва правото си по всяко време да променя, изтрива и редактира едностранно Общите условия за ползване на сайта, без да информира изрично потребителите за това.
Общите условия се отнасят само и единствено за настоящия уеб-сайт. Уеб-сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове не се контролират от АВИАТА и са предоставени единствено за удобство и улеснение на Потребителя. Наличието им не представлява одобряване на съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този уеб-сайт. АВИАТА не носи отговорност, нито гарантира или обвързва с тяхното съдържание,  актуалност, достоверност и полезност на информацията или защита на сигурността. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в настоящия уеб-сайт, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.
В случай, че предоставената от нас информация е различна от тази, предоставена от официалния сайт на круизната компания, за актуална ще се счита информацията, предоставена на официалната страница на круизната компания. Като добър търговец, администратор на сайта АВИАТА има интерес и грижата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че публикуваната информация е невярна или имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас незабавно!

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
АВИАТА – „АВИАТА ТРАВЕЛ” ЕООД е обслужващият туроператор, притежаващ Удостоверение № РК – 01 – 6667/15.12.2010г. за Туроператор и Удостоверение № РК – 01 – 7648/5.12.2016г. за туристически агент . Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на туроператора' със ЗАД „Армеец“. Застрахователна полица Армеец ,полица № 15 904 1315 0000517413/10.01.2016. г. и е изложена на видно място във всеки един офис на туроператора.
Сайт/сайтът или уеб-сайт/ът–се използва само за http://aviata.cruises/
Потребител е всяко физическо лице, което използва сайта http://aviata.cruises/ , прави резервации, поръчки, запитвания чрез него.
Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, различни от АВИАТА и от Потребителя.
Настоящите Общи условия уреждат резервирането на круизи през сайта http://aviata.cruises/, както и други туристически услуги предлагани от АВИАТА, свързани с предлаганите круизи.
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Този сайт и информацията в него са за лична и нетърговска употреба.  Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на АВИАТА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Никой няма право да използва сайта и/или части от него, визуализации, подредба с търговски цели,  без изричното писмено съгласие на АВИАТА.
2. Всякакви изменения, промени под каквато и да било форма и вид, възпроизвеждане, адаптиране, преотдаване, лицензиране на каквато и да е част от съдържанието на този уеб сайт публикуване, размножаване, продажба на информация и/или материали, визуализации, медия под каквато и да е форма са забранени  и представляват нарушение на Закона.
3. Употребата на материали от настоящият уеб-сайт от Потребителя или всяко трето лице с търговска цел са забранени и ще бъдат преследвани с всички позволени законови средства.
4. Никой няма право да използва зловредни или манипулативни устройства и/или софтуер , нито да се намесва в правилното функциониране на този сайт по какъвто и да било начин. Използването на сайта по непозволен начин е в нарушение на международни и български правни норми за защита на интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава  обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
5. Потребителят носи пълната законова и финансова отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, и за всички вреди, претърпени от АВИАТА в резултат на неправомерното използването на сайтa www.aviata.bg  и http://aviata.cruises/.
КАКВИ СА НАШИТЕ УСЛУГИ И КАК ДА ГИ ПОЛУЧИТЕ
6. АВИАТА предоставя информация за круизи с подбрани круизни компании до атрактивни дестинации! Предоставяме Ви възможност да харесате и изберете най-подходящото за Вас и за Вашите близки пътуване и да спечелите незабравими спомени!
7. Поставените на сайта ни предложения за круизи са на цени, валидни до момента на тяхната актуализация. АВИАТА актуализира промяната в цените, дадена от круизната компания своевременно.
8. Посочените цени са стартови, на човек. Круизната компания има правото да посочи други цени до датата на потвърждение на резервацията, а АВИАТА се съобразява с тях.
9. Уведомяваме, че качените на сайта цени са ориентировъчни, а не крайни. Крайната цена на пътуването ще получите под формата на оферта след като се свържете с нас посредством системата на сайта ни.
10. Едва след заплащането на посочената в офертата сума, резервацията Ви ще бъде потвърдена! Съобразете момента на плащането да е максимално близък до получаване на офертата, тъй като е възможна промяна на условията от страна на круизната компания, върху което АВИАТА няма контрол.
11. Информация за това как да направите своята резервация и условията и начините на заплащане на услугите ще намерите в раздел „КАК ДА ЗАКУПИТЕ КРУИЗЕН ПАКЕТ“
КАК ДА ЗАКУПИТЕ КРУИЗЕН ПАКЕТ
НАЧИН НА РЕЗЕРВИРАНЕ
12. След като харесате Вашето пътешествие за избрана дестинация, избран кораб/превозвач  и избрани условия (каюта, др.) резервирайте с посочения бутон. Ще Ви информираме дали за този круиз има свободни места на посочения от Вас при създаването на резервацията e-mail адрес и ще Ви изпратим индивидуална оферта, която съдържа и крайната цена на пътуването.
13. Резервацията се счита за завършена едва след заплащане на определен процент от цената на пътуването.
14. Едва след заплащането на посочената в офертата сума, резервацията Ви ще бъде потвърдена! Съобразете момента на плащането да е максимално близък до получаване на офертата, тъй като е възможна промяна на условията от страна на круизната компания, върху което АВИАТА няма контрол
15. Заплащането на остатъка от цената на пътуването се извършва според актуалните срокове и условия на избраната круизна компания.
16. В случай на промяна в условията на съответния круиз, настъпила между предоставената от нас оферта с крайна цена и извършеното от Потребителя плащане, ние от АВИАТА ще се свържем с Вас, за да потвърдите дали желаете да направите доплащане в случай на увеличение на цената, или отказвате резервацията и предпочитате заплатената от Вас сума да Ви бъде върната.
17. В случай на намаляване на цената, надплатената сума ще Ви бъде върната.
18. АВИАТА има право да отмени планирано пътешествие ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай АВИАТА не носи отговорност за неизпълнението на услугата и има задължение да върне заплатената от Потребителя сума.
19. При заплащане на пътуването, АВИАТА издава на потребителя електронен билет, който е необходимо да носите с Вас при качване на борда на кораба, заедно с валиден документ за самоличност – задграничен паспорт и виза, ако е приложимо.
20. Всички цени са стартови на човек, настанен в избран вид двойна каюта.
21. Потребителят следва да посочи начина, по който ще извърши плащането: с банков превод, в брой в офис на АВИАТА.

22. Разплащането чрез банков превод се извършва по следната банкова сметка, разкрита в Банка ДСК АД:
IBAN: BG42STSA93000019003574  BIC: STSABGSF
Основание за плащане: „Проформа фактура №…”
При избор на плащане с Банков превод се въвеждат име и адрес на платеца, е-мейл адрес на който да се получи потвърждението за резервация и телефон за връзка.
23. За валидно плащане се счита това, което е постъпило в банковата сметка на АВИАТА най-късно до указания от нас срок.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
24. След потвърждаване на резервацията, Потребителят ще бъде уведомен незабавно, ако се наложи промяна на важен детайл от договора, например цената. В този случай той има право да се откаже от пътуването без неустойки. Другият вариант е клиентът да заяви желанието си промяната да бъде официално вписана в договора. Потребителят трябва да съобщи за решението си не по-късно от 3 дни от датата на получаване на известието за промяната.
25. АВИАТА е задължена и представя точна и пълна информация за пътуването, цената и условията на неговото извършване. Съгласно изискванията на Закона за туризма, информацията, която Ви предоставяме е  ясна, точна и четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.
26. В изпълнение на своите законови задължения, съгласно чл.80, ал. 4 от Закона за туризма, АВИАТА представя преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. Следете информацията  за пътуванията на  http://aviata.cruises.
27. Потребителят носи пълната финансова отговорност за резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-сайта услуги.
28. Потребителят няма право да прави резервация/и под измислено или чуждо име и/или да извършва плащания за туристически услуги с подправена или чужда банкова карта без съгласие на собственика на банковата карта, както и да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателство, АВИАТА незабавно ще сезира компетентните органи.
29. Ако установите, че Вашите документи за самоличност и/или банкова карта са били противозаконно отнети и/или използвани от трето лице, без Ваше съгласие, за закупуване на туристическа услуга от АВИАТА, моля, уведомете ни незабавно! АВИАТА  не носи отговорност за злоупотреби и за претърпени вреди в резултат на неоторизираното използване на чужди документи за самоличност и/или банкови карти!
30. Съгласно чл. 93 от Закона за туризма, АВИАТА не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат както и от непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. Туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.
31. Потребителят носи отговорност за посочените от него данни при попълване на резервацията, включително избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, круизна компания, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията и тарифата на превозвача.
32. АВИАТА не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от круизната компания.
33. АВИАТА не носи отговорност за опасни условия на международни дестинации включително, но не само за опасности от атмосферни условия, небезопасни условия/пътувания, банкрут на доставчиците на съответни услуги (круизна компания, самолетна компания, хотел, и т.н.), неосигурени условия за инвалиди, в който и да е момент по време на пътуването.
34.В случаите, в които действа като туроператор, АВИАТА носи отговорност съгласно изискванията на чл.93 от ЗТ, а именно: за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.
35. Когато отговорността на контрагентите на АВИАТА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на АВИАТА е в рамките на тези ограничения.
36. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на АВИАТА на възложените туристически услуги, АВИАТА има задължението да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.
37. АВИАТА не носи отговорност в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от АВИАТА и се дължат на забавяне на кораба по технически или метеорологични причини; анулиране на брегова екскурзия вследствие на променен маршрут на кораба или невъзможност за акостиране в даден порт; анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; загуба или повреда на багажа по време на пътуването; отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителя да излязат извън България или да влязат в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения; при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, планирани за посещение, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след заплащане на резервацията.
38. АВИАТА носи отговорност за предаване на Потребителите на информацията и документите, предоставени от контрагентите си.
39. Ако започнато пътуване с кораб трябва да бъде анулирано поради форсмажорни обстоятелства, Потребителите заплащат само действително ползваните услуги на борда. Сумата за неизползваните услуги на борда се възстановява от круизната компания.
40. Точното местоположение на избрания тип каюта на борда на кораба се определя при настаняване от самата круизна компания. АВИАТА отговаря само за типа каюта, посочен своевременно от Потребителя преди заплащане и потвърждаване на резервацията.
41. Отказът от пътуване се извършва с изпратено изрично уведомление до АВИАТА на посочения електронен адрес www.aviata.bg. Уведомление за анулиране, получено през празнични или почивни дни или такова, получено след 16:30 ч. през работни дни се счита за подадено на следващия работен ден.
42. В случай, че Потребителят сам се откаже от пътуването, АВИАТА удържа неустойки според актуалните условия на подписаният договор и актуалните условия на съответната круизна компания, или доставчик на туристически услуги, чиито агент АВИАТА е.
КАК СЕ УРЕЖДАТ РЕКЛАМАЦИИТЕ
43. Всички спорове по изпълнение на ангажиментите се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
44. Потребителят уведомява в най-кратък срок доставчика на услугите и АВИАТА за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
45. Доставчикът на услугите и АВИАТА или съответният местен представител, ако има такъв, са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.
46. В случай, че претенциите на Потребителите, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към АВИАТА в писмен вид не по-късно от 14 дни от възникване на основанието за рекламацията.
47. За удовлетворяване на рекламация е необходимо нейното надлежно установяване посредством протокол за рекламация, подписан от потребителя и от надлежен представител на круизната компания, в който по ясен и точен начин да е посочено основанието на рекламацията и причината, поради която тя не може да бъде удовлетворена на място. Описаната процедура е необходимо условие за предявяване на претенции към АВИАТА.
АВИАТА информира Потребителя не по-късно от 30 дни от депозирането на рекламацията и протокола за рекламацията за своя отговор по нея.
48. В случай, че Потребител сам прекрати пътуването през времетраенето му, той няма право на възстановяване на разходите за неизползвани услуги, а АВИАТА не носи отговорност за уреждане на неговото завръщане.

49. АВИАТА отговаря за вредите, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора в размер на стойността на неизпълнената или неточно изпълнена услуга, но не повече от цената на пътуването.
50. При предоставянето на круизи АВИАТА действа в качеството си на посредник за Потребителя - турагент, като урежда неговото пътуване и/или други услуги и не поема никаква отговорност за нараняване, повреда, контузия, смърт, загуба, инцидент или закъснение, предизвикани по невнимание или с умисъл от трето лице, доставчик на услуги като хотели, авиокомпании, компании за даване коли под наем и/или др.
51. АВИАТА не носи отговорност в случай на закъснение или вреда причинена от болест, кражба, трудови спорове, повреда на машина, карантина, правителствени ограничения, атмосферни условия, или друго действие, което не зависи от АВИАТА.
52. Отговорността на АВИАТА може да се ангажира само за вреди възникнали от действията на АВИАТА в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета не може да надвишава стойността на платената от Потребителят услуга.
53. В случай на специални изисквания от страна на Потребителя, касаещи позиция на стаята, специални ястия или помощ ще бъдат предадени и съответната страна ще бъде уведомена, но АВИАТА не може да гарантира тяхното спазване.
54. Потребителят е длъжен да обезщети АВИАТА, нейните служители, управители, агенти, партньори за всички вреди, възникнали като последица от нарушаването на настоящите Общи условия.
55. В случай, че АВИАТА установи че Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на АВИАТА, Потребителят дължи на АВИАТА неустойка в трикратен размер на дължимата сума, като АВИАТА има право да анулира резервацията. Потребителят може да използва резервацията и АВИАТА няма да се възползва от правото си да я анулира, в случай, че Потребителят заплати неустойката незабавно. Освен всичко друго, АВИАТА има право и задължение при установено правонарушение да сигнализира компетентните органи.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
56. С цел изпълнение на възложените услуги, Потребителят предоставя на АВИАТА лични данни – свои и на своите спътници. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща и телефон за връзка.  С въвеждането им Потребителят дава съгласие предоставените лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предавани на доставчика на туристическата услуга – круизната компания АВИАТА е регистриран администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД и спазва законовите си задължения.
57. Предоставените лични данни са защитени и освен за изпълнение на задълженията на АВИАТА по възложената туристическа услига, могат да бъдат използвани с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.
58. Когато посетителят извърши търсене на сайта, АВИАТА може да запази информацията, идентифицирайки посетителя или свързвайки го с извършено от него предходно търсене. АВИАТА може да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от посетителя и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
59. АВИАТА  има право да използва събраната информация за следните цели:
• Да комуникира с Вас относно Вашата резервация, или да ви изпраща информация относно сайта която може да ви бъде полезна
• Да подобрява качеството на услугите, да изгражда по-полезни връзки, да анализира тенденции за потребителите и измерва демографията и специфични интереси на потребителите свързани със сайта.
• Да осигурява на потребителите бързо и ефективно обслужване.
• Да поддържа операциите вътре в сайта, да решава проблеми, да разрешава спорове и да прилага общите условия на сайта.
60. Потребителят има право да откаже да получава информация за промоции, цени и услуги от АВИАТА като изпрати е-мейл на: info@aviata.bg . unsubscribe ….
61. АВИАТА има задължение да не разкрива на трети лица лични данни на Потребителя. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато АВИАТА е задължена по силата на правна норма да предостави данните на съответните държавни органи, когато такава е надлежно изискана от държавни  органи по съответния ред; когато Потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните, както и когато това е необходимо с цел осигуряване изпълнението на задължението на АВИАТА по договора за туристическа услуга с Потребителя.
62. АВИАТА не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
63. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от АВИАТА, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.
64. От съображения за сигурност и с цел подобряване на обслужването, телефонните разговори приемани от служителите в центъра за обслужване на клиенти на АВИАТА могат да бъдат  записани. В случай, че не сте съгласни, моля прекъснете телефонния разговор.
65. АВИАТА използва напреднали технологии, за да предпази цялата информация, която минава през сайта от неоторизиран достъп. Въпреки строгите мерки за сигурност, които взима, както и поради факта, че не е възможно да упражнява контрол върху сигурността в интернет като цяло, АВИАТА не може напълно да гарантира, че няма или не е възможен неоторизиран достъп до данни на Потребителя нито, че информация няма да бъде предоставена в случай, който не е споменат в общите условия, не по вина на АВИАТА.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
66. Правото на Потребителя да използва сайта може да бъде ограничено от АВИАТА без предварително уведомяване. Потребителят има право да прекрати ползването на сайта по всяко време без задължение да уведоми АВИАТА по какъвто и да било начин.
67. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения се регулират от законодателството на Република България.  
68. В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по съдебен ред или в резултат на влязъл в сила нормативен акт, останалите разпоредби запазват действието си.
69. Кореспонденцията между страните се извършва основно по електронен път, като Потребителят се съгласява, че съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис дава изричното си съгласие за това. Кореспонденцията е редовно изпратена и получена с достигането на електронното писмо по посочения от страната електронен адрес. Липсата на прочитане на изпратените електронни съобщения не обвързва АВИАТА и е изцяло отговорност на Потребителя. Неполучаването на кореспонденция поради погрешно посочен от Потребителя електронен адрес, закрита електронна поща или друга причина, извън контрола на АВИАТА не обвързва АВИАТА и изпратената кореспонденция ще се счита за редовно получена освен при изрично уведомление за това от страна на Потребителя, направено своевременно.